hun

AVILAND 2001 KFT.

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER

Az panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (Panasztörvény) foglalt előírásoknak megfelelően az Aviland 2001. Kft. a visszaélés-bejelentési rendszert az alábbi előírások mentén működteti.

A visszaélés-bejelentési rendszer lényegi ismérvei

Mit jelent a visszaélés bejelentés

A visszaélések bejelentésére szolgáló rendszer biztosítja Önnek, hogy bizalmasan kezelve az adatait, illetve a bejelentését, amennyiben jogsértés vagy egyéb visszaélés gyanúját tapasztalja, azt megtehesse az általunk biztosított felületen és módon.

Kik tehetnek bejelentést

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a visszaélést bejelentheti a jelenleg állományban lévő munkavállalók, volt munkavállalók, felvételi eljárás alatt álló természetes személyek. Bejelentést tehetnek a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló vagy állt, vagy szerződéskötési eljárás alatt állók is.

Bejelentők védelmének biztosítása

A jogszabályi előírás kifejezetten rögzíti, hogy a bejelentőt a bejelentése miatt semmilyen hátrány nem érheti. Ennek érdekében biztosítjuk a bejelentése bizalmas kezelését, a bejelentés alapján történő vizsgálat lefolytatását. Önt a bejelentése miatt semmilyen hátrányos megkülönböztetés, vagy tisztességtelen bánásmód nem éri.

Rosszhiszemű bejelentést tenni nem lehetséges, amennyiben ilyen tapasztalható az jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Bejelentéshez biztosított felület

A bejelentés a személyazonosság felvállalása mellett vagy anonim módon is megtehető. A jogszabályban biztosított lehetőséggel élve társaságunk úgy döntött, hogy mellőzi az anonim bejelentések kivizsgálását.

A társaságuk honlapján is biztosítunk Önnek lehetőséget a bejelentése megtételére, ugyanakkor telefonon, levélben, személyesen is lehetősége van a bejelentése megtételére.

email: visszaelesbejelentes@aviland.hu

levél: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 15.

telefon: +36 (30) 9214361

Eljárás a bejelentés megtételét követően

A bejelentés megtételéről, a bejelentéstől számított  7 napon belül írásban küldünk visszajelzést. Amennyiben a bejelentés kiegészítése szükséges, az a megadott elérhetőség alapján történik.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül vizsgáljuk ki, melyről a bejelentőt tájékoztatjuk.

Bejelentés kivizsgálása az alábbi esetek fennállása esetében mellőzhető:

  • anonim módon tett bejelentés
  • bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú
  • bejelentés megtételére a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően került sor
  • közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme nem áll arányban a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával

Bejelentés lezárása

A bejelentés kivizsgálását követően tájékoztatjuk a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről. Ha a kivizsgálás során a jogsértés megállapításra kerül, a szükséges intézkedések megtételét követően az ügy lezárásra kerül.

Személyes adatok kezelése

A visszaélések bejelentésére vonatkozó eljárás során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó eljárásrendet a társaságunk Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

KAPCSOLAT

Aviland 2001 Kft.

Cím: 6041 Kerekegyháza Arany János u. 35.
Telefon: (+36) 76/545-101, 76/545-102, 76/545-107
Fax: (+36) 76/545-108
E-mail: aviland2001@aviland.hu

Belföldi értékesítés

Kádár Ádám
Telefon:  (+36) 30 466 84 48
E-mail: belfold2001@aviland.hu

Export értékesítés

Vinczellér Zsuzsanna
Telefon: (+36) 30 968 47 47
E-mail: zsuzsanna.vinczeller@aviland.hu

Pinczel Tamara
Telefon: (+36) 30 177 52 57
E-mail: kulker2001@aviland.hu