AVILAND 2001 Kft.


Canard HongrieA kerekegyházi baromfi feldolgozó üzem 1991-ben kezdte meg működését. A növekvő piaci igényekhez igazodva 1996-ban új üzemcsarnokkal egészült ki a gyár, mely nagy kapacitású vágó, zsigerelő és levegős előhűtő részleg kialakítását tette lehetővé.

A családi vállalkozás Aviland 2001 Baromfifeldolgozó Kft. néven 2001-től működteti a kerekegyházi üzemet, ahol kezdetben csirkefeldolgozást végzett. A meglévő daraboló, csomagoló helyiségek 2005-ben történt felújításával, új hűtőtárolók építésével a kor legmagasabb szintű technológiai követelményeinek szem előtt tartásával, az Európai Unió szigorú előírásainak megfelelő üzemet alakítottunk ki. Ennek elismeréseképpen a kerekegyházi baromfifeldolgozó által előállított termékek HU 131 EK export jelöléssel azóta is folyamatosan megtalálhatóak az európai piacokon.

Az Aviland 2001 Kft. a 2010-es évtől termékszerkezetének bővítése érdekében jelentős átalakításokat végzett a baromfifeldolgozó üzemben, mely utat nyitott a hízott vízi szárnyas termékek feldolgozása előtt. Korszerű májfeldolgozó üzemrész kialakításával lehetőség nyílt hízott kacsamáj előállítására. Magas hozzáadott értékű munkával, a vevői igényeknek eleget téve nagy mennyiségű hízott máj erezését és szeletelését végezzük heti rendszerességgel.

Az üzemünkben készült kacsahús- és kacsamáj-termékeink előhűtötten, illetve a korszerű nitrogénes fagyasztó berendezésnek köszönhetően gyorsfagyasztottan kerülnek vevőinkhez.

kacsalegelő

Az Aviland 2001 Kft. kizárólag magyar takarmányon nevelt baromfi vágását végzi. A szigorú minőségbiztosítási követelményeket szem előtt tartó munkafolyamatok révén előállított termékeink a legmagasabb vevői igényeknek is megfelelnek. Az üzem friss és fagyasztott kacsa termékei megjelennek az EU-országok, Svájc, Kanada, Japán és Oroszország, Hongkong és Kína piacain is.

A legszigorúbb minőségirányitási rendszerek folyamatos és hatékony működtetése révén a termékek nyomon követhetősége minden tekintetben biztosított egészen a csomagolt végtermékig.
A zárt integrációnak köszönhetően már az élőállat előállításának kezdeti fázisaiban is ellenőrzött rendszerben dolgozunk, mely elengedhetetlen feltétele a kiváló minőségű végtermék előállításának.

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer mellett, a HACCP élelmiszerbiztonsági előírások is rendkívüli figyelmet kapnak mindennapi munkafolyamataink során. Munkatársaink kitartó munkája elismeréseként a rendkívül magas követelményeket állító brit BRC minőségbiztosítási tanúsítványt is elnyerte kerekegyházi feldolgozónk.


MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 

Az AVILAND 2001 Kft. elkötelezettséget vállal a magas színvonalú, biztonságos, nyomonkövetett termékek gyártására, a „minőség” iránti követelmények kielégítése mellett, a megrendelőinek megnyerése és megtartása érdekében.

Célunk:

·         Olyan friss és fagyasztott, egész és darabolt baromfi termékek előállítása, értékesítése, amelyeknél állandó a minőségi mutató, előállításuk gazdaságos, csomagolásuk igényes és esztétikus;

·         A minőséggel kapcsolatos elkötelezettségünkre építve, egyre szélesebb körben elnyerjük vevőink bizalmát, folyamatosan emelni tudjuk termékeink minőségi színvonalát, amely a piaci elfogadottság legmeggyőzőbb biztosítéka.

·         Környezettudatos vállalatirányítás, és a fenntartható fejlődés

·         Etikus piaci magatartás

Ennek elérésére a Kft. minőségpolitikáját a következő alapelvekre helyezi:

·         termék előállításunk rendszerét úgy határozzuk meg, hogy az alapvető szempont az európai (EN) normák teljesítése (HACCP), és a teljes vevői megelégedettség elérése;

·         a minőségirányítási rendszerünk folyamatos javítását és fejlesztését meghatározó tényezőnek tekintjük;

·         gazdaságos és minőségi termékek előállításának érdekében a technikai eszközök, berendezések folyamatos optimális működőképességének biztosítása

·         tartós és kölcsönösen előnyös üzleti együttműködés kialakítása, illetve fenntartása partnereinkkel és szállítóinkkal;

·         fogyasztók korrekt tájékoztatása a termékről szóló információkról, a nyomonkövethetőség biztosítása mellett

·         az alkalmazottak folyamatos szakmai, minőségirányítási képzése, a minőségi munka megkövetelése, a kölcsönös bizalom, az egyéni felelősség és az ösztönzés keretei között. 

·         a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának kézbentartása. A szennyezést a lehető legkisebb szinten tartva folyamatos fejlődés elérése a környezetvédelem területén, és a fenntartható fejlődés érdekében a jövedelem egy részének visszaforgatása fejlesztésre.

·         Etikus magatartás a külső és belső érdekelt feleinkkel, amit az etikai kódexben fogalmaztunk meg.

A fentiek érdekében a Kft. az ISO 9001, BRC minőségirányítási, és a HACCP rendszert működteti és folyamatosan fejleszti.

Kerekegyháza, 2018.03.21.                                                

 

Jeskó Zsuzsanna

Ügyvezető

Energetikai felhasználás

 

energetika

Az energiafelhasználásonkénti feloszlásból látható, hogy a villamosenergia felhasználás 44,20 %-ban, a földgáz energiafelhasználás 32,86 %-ban, a gázolaj felhasználás 21,70 %-ban, a benzin felhasználás 0,89 %-ban, és a PG Gáz felhasználás 0,35 %-ban. teszik ki az összes CO 2 kibocsátást.

Az Aviland 2001 Kft. 2019. évi összesített CO2 kibocsátása: 1128,5 tonna.

2019. ÉVIG MEGVALÓSÍTOTT ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK:

A cégnél a fázisjavítás megoldott.

A fűtési rendszer nyomástartása jelenleg Fűtőber ZT 300 típusú, zárt tágulási tartállyal ellátott kompresszoros rendszerrel történik. A kazánok számára a szükséges égési levegő a helyiségből kerül biztosításra. Az égés során keletkező füstgáz hővisszanyerés nélkül, egy-egy külön kéményen keresztül távozik. Az épület kiszolgáló helyiségeiben lévő fűtés radiátoros melegvízfűtéssel biztosított. A használati melegvíz-előállítás jelenleg a lemezes hőcserélők segítségével a kazánházban elhelyezett hőtermelőkkel történik. Az előállított használati melegvíz hőmérséklete 40-60 0C. A kazánház melletti lapostetőn került elhelyezésre a használati melegvíz készítésnél, a kazános üzem csökkentésére, vákuumcsöves napkollektoros („zöld energiás”) rendszer. A napkollektoros rendszer jelenleg a kedvezőtlen üzemi tapasztalatok miatt használaton kívül van. A telephely déli részén található szennyvíztisztító telep épületében a szociális célra szolgáló használati melegvizet elektromos, átfolyós vízmelegítő biztosítja.

Az Aviland 2001 Kft. a 2016. évben az energia audit vizsgálatban leírtak megvalósítását tűzte ki célul a jövőre nézve, valamint folyamatban van a cégnél a napelemes rendszer beruházás. Ehhez kapcsolódóan a hagyományos izzókat led világításra cserélték.

A céget tájékoztattuk GINOP-4.1.4-19 „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” pályázat lehetőségéről.

  1. évben nem történt energiahatékonysági tevékenység az Aviland 2001 Kft-nél.